produkcje filmowe
 

PROPOZYCJA FILMOWA

 
Servier_company_logo.svg.png
apothecary-chemist-crush-39522.jpg


NASZ POMYSŁ NA TWOJĄ HISTORIĘ:   

CEL:

Wyprodukowanie filmu informacyjno-wizerunkowego, który:

 • zaprezentuje wizję firmy, jej wartości oraz dotychczasowe osiągnięcia

 • będzie zawierał warstwę storytellingową, która doda do przekazu nieco emocji, a tym samym rozszerzy czysto informacyjny aspekt filmu


KONCEPCJA

“Emotions matters"
 • odchodzimy od klasycznego filmu korporacyjnego, który jedynie referuje suche informacje/dane. Do kluczowych przekazów i danych dodajemy równolegle nieco emocji i naturalności - prawdziwych ludzi (pracowników), prawdziwe sytuacje/historie, motyw choroba-remedium, motywacje do pracy specjalistów Servier, zburzenie stereotypu “bezdu$znej pharmy", innowacyjność i nowoczesność działalności Servier.

 • chcemy aby wybrzmiała wysoka odpowiedzialność społeczna jaka cechuję producenta leków.

adorable-baby-cute-69096.jpg


“It's a process"
 • film będzie swoistą podróżą, w którą zabierzemy odbiorcę, ukazując mu procesy związane z produktem (lekiem), od idei i koncepcji, poprzez działalność badawczą i metodologię tworzenia, badania kliniczne, produkcję, aż po odbiorców końcowych (pacjenci, lekarze, środowiska czerpiące wiedzę od Servier itp.

 
blur-close-up-dental-care-287227.jpg
table-6.jpg
adult-biology-chemical-356040.jpg
 
 
”Real representatives, real stories”
 • rekomendowana opcja, jest taka, aby o wszystkim opowiedzieli nam prawdziwi pracownicy Servier Polska.

 • narracją w filmie będą przeplatające się krótkie wypowiedzi osób pracujących w Servier, które wypowiedzą się co do poszczególnych obszarów działalności firmy. Podnosi to dynamikę filmu i sprawia, że przekaz jest bardziej ludzki i autentyczny.

 • Opcjonalnie: gotowy tekst czytany przez lektora w tle z samymi przebitkami.

 
Zrzut ekranu 2019-06-3 o 18.48.07.png
 
 • z uwagi na specyfikę zarządzania (fundacja non profit), warto podkreślić ten aspekt, trochę na zasadzie kontrastu względem pozostałych koncernów farmaceutycznych. Poprzez wypowiedzi np “Wyobraź sobie, że istnieje firma farmaceutyczna, w której priorytetem (…) “ + obrazek/animacja ukazująca background “non profit” Servier itp.


ZARYS SCENARIUSZA (przykładowe ujęcia):

Oto przekazy, które wybrzmią z filmu w postaci konkretnych ujęć oraz wypowiedzi pracowników Servier (opcjonalnie lektora).

Na tym etapie przedstawiamy jedynie ogólny kierunek filmu. Szczegółowy scenariusz opracowany zostanie po akceptacji oferty oraz po doprecyzowaniu liczby i rodzaju planów zdjęciowych.

Siemens_SIPAT-KV_HR_Pfizer_tcm11-48602.jpg

1. Skala działania w Polsce:

 • badania kliniczne: praca laboratoriów, zbliżenia apratury/leków, procesów, specjaliści w trakcie pracy, ujęcia macro

 • produkcja leków: dynamiczne ukazanie procesu produkcji leków, zbliżenia urządzeń, pracowników, timelapsy z produkcji, szerokie ujęcia pokazujące skalę miejsca

 • działalność badawcza: ujęcia z labu, komputery, aparatura, emocje pracowników/skupienie, interakcje, animacje, infografiki

 • edukacja: szkolenia personelu, panele/wykłady, zainscenizowanie szkoleń, akcji edukacyjnych, spotkań z lekarzami i innymi grupami docelowymi

2. Innowacyjny charakter:

 • nowoczesne i dynamiczne ukazanie procesów, urządzeń, produkcji.

 • scenki przy pracy, z udziałem pracowników

 • niebanalne ujęcia i zbliżenia detali

3. Wizja firmy, jej wartości, osiągnięcia:

 • opowiedziane słowami przedstawicieli Servier (opcjonalnie tekst lektorski)

 • ujęcia siedziby firmy, fabryki (timelapsy, dron, wnętrze)

 • osiągnięcia/wartości można świetnie zobrazować animacjami/drzewkami lub ujęciami obrazującymi konkretne rzeczy (edukacja, wyróżnienia, nagrody/tytuły)

4. Współpraca biznesu i nauki

 • ujęcia specjalistów, spotkanie biznesowe, shake handy, skupieni farmaceuci, specjaliści, szkolenia,

 • dynamiczna animacja ukazująca obszary zaangażowania ServierANIMACJE 2D I 3D

Proponujemy uzupełnienie filmu o dopasowane animacje 2D i 3D, które pozwolą w nowoczesny, czytelny i dynamiczny sposób zwizualizować wybrane informacje lub dane.

 
 
Zrzut ekranu 2019-06-3 o 23.23.44.png
Zrzut ekranu 2019-06-3 o 23.25.00.png
Zrzut ekranu 2019-06-3 o 23.30.13.png

AKCJA - szczegóły realizacji:   

 • opracowanie scenariusza filmu, uwzględniającego kluczowe przekazy do grup docleowych

 • realizacja nagrań, w zależności od wariantu cenowego od 2 do 4 dni zdjęciowych:

  • nagrania w fabryce produkującej leki

  • nagranie dodatkowych ujęć w laboratoriach, ujęć biznesowych w biurze, ujęć z grupami docelowymi (pacjent, lekarz, gabinet medyczny, szkolenie/edukacja)

  • wywiady/rozmowy z pracownikami na specjalnie zaaranżowanym planie

  • wizja lokalna

 • dużo gry światłem i cieniem, dużo detali , ujęcia slow-motion, dodanie wielu naturalnych dźwięków z produkcji który wzmocnią przekaz

 • profesjonalne zaaranżowanie miejsca nagrań wywiadów, aby oddać medyczny/farmaceutyczny charakter i specyfikę firmy Servier (alternatywnie profesjonalny lektor)

 • “less is more” a zatem nie przeładowujemy filmu “tanimi efektami i przejściami” - liczy się historia oraz meritum. Chcemy nie tylko przekazać informacje o firmie, ale także wzbudzić pozytywne emocje z marką Servier.

 • Montaż jaki wykonujemy cechuje się wysoką dynamiką i tzw. “montażem w tempo”, w przypadku Servier podkreślimy nowoczesny i innowacyjny charakter firmy zarówno w sposobie edycji ujęć jak i wykorzystaniu efektów i kolor korekcji.

Przykładowa estetyka filmu (pod kątem jakości, kadrów, montażu) jaką chcemy zaoferować Servier w wariancie PREMIUM:

przykładowy harmonogram w przypadku wyboru naszej oferty: 

 • do 10 czerwca: spotkanie robocze celem doprecyzowania założeń filmu i scenariusza oraz omówienie harmonogramu prac

 • do 15 czerwca: formalne podpisanie umowy

 • do 20 czerwca: wizja lokalna

 • do 30 czerwca: wybór i przygotowanie osób, które wystąpią w filmie (alternatywnie lektor)

 • do 15 lipca: realizacja zdjęć (2-4 dni)

 • do 30 lipca: montaż i postprodukcja pierwszej wersji filmu

 • do 7 sierpnia: zgłoszone poprawki od klienta

 • do 15 sierpnia: przekazanie finalnych materiałów video


 

KOSZT   

OPCJA A: (rekomendowana, PREMIUM)

 • 4 dni zdjęciowe

 • Ekipa filmowa w 3-4 osobowym składzie: reżyser/operator, drugi operator, asystent/ światło/make-up + ostrzyciel (wyższa jakość i poziom zaawansowania ujęć)

 • Wykorzystanie profesjonalnego sprzętu filmowego: kamery filmowe URSA/RED, ujęcia z drona, stabilizacja, oświetlenie, dźwięk + jazda kamerowa

 • filmowe obiektywy Canon Xeen/Zeiss x 6,

 • Zaawansowane animacje 2D i 3D (w tym animacja loga/intro filmu)

 • Muzyka oraz lektor Premium (w wariancie bez wywiadów)

 • Zaawansowane oświetlenie

 • Zaangażowanie 1 statysty/aktora


OPCJA B: (minimum, BASIC)

 • 2 dni zdjęciowe

 • Ekipa filmowa w 2-3 osobowym składzie: reżyser/operator, drugi operator, asystent/światło

 • Wykorzystanie kamer Sony Alpha / Sony Fs5, , ujęcia z drona, steadycam i stabilizacja, oświetlenie, dźwięk, brak jazdy kamerowej

 • klasyczne obiektywy x 6,

 • Brak animacji 2D i 3D

 • Muzyka oraz lektor Basic (w wariancie bez wywiadów)

 • Podstawowe oświetlenie

 • Brak statysty

image.png

OPCJA A: 40 000 PLN

OPCJA B: 30 000 PLN